Bacaların içerisinde biriken partiküller zamanla tıkanıklığa neden olur ve bu durum bazı risklerin ortaya çıkmasını tetikler. Özellikle gazların etkili bir şekilde tahliye edilmemesi, zehirlenme durumlarının yaşanmasına neden olabilir. Bu durum sanayi sitelerinde daha fazla görüldüğü için karşıyaka baca temizliği, önem verilmesi gereken konulardan bir tanesidir.

Bacaların zamanında temizlenmesi, yangın risklerini de azaltmaktadır. Çünkü zamanında temizlenmeyen bacalarda ciddi miktarda zift oluşmakta ve oluşan zift çok çabuk yanmaktadır. Olası bir yangın durumunda ise sadece bacanın olduğu yapı değil etraftaki diğer yapıların da etkilenmesi söz konusudur. Bundan dolayı temizliğin periyodik olarak yapılması gerekir. Normal yapılarda yılda bir defa yapılması yeterli olan baca temizliğinin sürekli çalışan davlumbaz bacalarında aylık olarak yapılması gerekmektedir.

Baca Temizlik Raporu

Baca temizliği deyince insanların aklına fırçaları alarak bacaların temizlenmesi gelebilmektedir. Fakat baca temizliği sanıldığı kadar bir iş değildir. Etkilerinden dolayı zorunlu hale getirilen baca temizliğinin bu alanda uzman ve yetkili firmalar tarafından yapılması gerekmektedir.  Karşıyaka da baca temizliği yapıldıktan sonra bu firmalar, bacanın genel durumunu gösteren bir rapor verirler ve bu rapor farklı alanlarda kullanılır.

Baca temizliği sonrasında verilen rapor, ilk defa gaz alacak olan yerlerin ilgili birimlere sunması gerekmektedir. Raporu olmayan yerlere gaz verilmemekte ya da gazların kesilme durumu ortaya çıkmaktadır. Böyle bir uygulama, insanların güvenliklerini daha etkin bir şekilde sağlamak için yapılmaktadır. Bundan dolayı da ilgili resmi birimlerin taviz göstermeleri gibi bir durum söz konusu değildir.

Baca temizliği, yapıların özellikleri ve tahliye edilen gazlara göre farklı şekillerde yapılabilir. Karşıyaka baca temizliği de buna bağlı olarak standart olarak değil farklı şekillerde yapılmaktadır. Öncelikle bu işlemin mutlak surette uzman ekipler tarafından yapılması ve sonrasında ise gerekli baca kontrollerinin yapılması gerekiyor. Böylece bacalarda bulunan sorunlar, temizliğin hemen ardından ortaya çıkmış olacaktır. Bu ise yaşanabilecek olumsuzlukların önüne geçecektir.