İnsanların bulundukları yapılar inşa edilirken, yapı içindeki havanın temiz olması ve kalması için baca sistemlerinden yararlanılmıştır. Baca sistemleri, içeride bulunan zehirli gazların dışarı atılmasında son derece etkilidirr. Baca temizliği içerisinde yapılan işlemlere bağlı olarak oluşan farklı gazlar, bacalar sayesinde dışarı atılmaktadır. Konak Baca Temizliği de bu işlemin sorunsuz bir şekilde yapılmaya devam etmesi için hayati önem taşımaktadır. Aksi durumda içeride bulunan hava giderek zehirli hale dönüşecek ve bu da insanların yaşamlarını tehdit edecektir.

Baca temizliği, bacaların sorunsuz bir şekilde çalışması için yapılır ve bu işlem sayesinde bacanın içerisinde biriken farklı maddeler temizlenerek bacanın eski durumuna dönmesi sağlanır. Burada bahsedilen işlemin mutlaka periyodik olarak tekrarlanması ve bunun aksatılmaması gerekmektedir.

Konak ta yer alan baca sistemleri incelendiğinde bunların merkezi olanları olduğu gibi yapılara özel olanların bulunduğu da görülecektir. Konak baca temizliği yapılmadan önce bacanın tipine bakılır ve içerisinde biriken partiküllerin cinsi belirlenir. Bacalarda biriken maddeler, tahliye edilen gazlarla direkt olarak ilgilidir. Bazen ısınma amaçlı yakılan kömür, bazen ise farklı amaçlarla kullanılan doğalgaz dan oluşan zehirli maddelerin tahliyesini yapan bacalar, bundan dolayı farklı maddelerle kaplanır.

Baca temizliği yapılırken öncelikle fiziki olarak bacaların içi temizlenmelidir. Fakat bu işlem yapılırken çok dikkatli olunmalı ve bacaların içine zarar verilmemelidir. Aksi durumda ortaya çıkacak olan sonuç çok daha kötü olabilir. Bu tür sorunların yaşanmaması ve baca temizliğinin de etkili olarak yapılabilmesi için mutlak surette yetkili firmalarla çalışılması gerekir.

Konak baca temizliği için yetkili olan firmalar, temizlikleri hem etkili bir şekilde yapmakta hem de temizlik sonrasında bu işlem ile ilgili onaylı rapor vermektedir. Söz konusu rapor farklı kurumlar tarafından istendiğinde rahatlıkla ibraz edilebilir. Ama bu alanda yetkili olmayan firmaların ise böyle bir hakları yoktur. Bundan dolayı yetkisi olmayan firmalarla çalışılmaması gerekir.